Zajęcia obligatoryjne

Zajęcia obligatoryjne realizowane przez Katedrę i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej

Regulaminy przedmiotów znajdują się w sekcji "Do pobrania".

 

kierunek Farmacja

Farmakoekonomika

Etyka

Prawo farmaceutyczne

 

kierunek Inżynieria farmaceutyczna

Prawne i etyczne aspekty inżynierii farmaceutycznej

Wdrożenie i marketing produktu leczniczego

Zarządzanie zespołem pracowniczym

 

kierunek Biotechnologia

Nauka o leku biotechnologicznym

Farmakologia

Ekonomika produktu biotechnologicznego

 

kierunek Dietetyka

Farmakologia z elementami farmakoekonomiki

 

kierunek Fizjoterapia

Farmakoterapia (jednolite studia magisterskie oraz SUM)

 

kierunek Pielęgniarstwo

Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych (stacjonarne i niestacjonarne)

 

kierunek Kosmetologia

Marketing i zarządzanie

Ustawodawstwo

Marketing i komunikacja społeczna (niestacjonarne)

Regulacje prawne w kosmetyce (niestacjonarne)

 

kierunek Analityka kryminalistyczna i sądowa

Rejestry i bazy danych materiałów biologicznych i substancji chemicznych

Bazy medyczne

 

kierunek Zdrowie publiczne

Farmakoekonomika

Gospodarka lekiem i odpadami medycznymi

Podstawy farmakologii

Polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego państwa

 

FOR AMERICAN STUDENTS

Pharmacoeconomics & Pharmacy Management

Do pobrania