Studia podyplomowe

Marketing na Rynku Farmaceutycznym IV EDYCJA

Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerzaj wiedzę i rozwijaj kompetencje potrzebne na rynku farmaceutycznym

Formularz rejestracyjny (kliknij)

 

Aby skutecznie podejmować decyzje na trudnym rynku farmaceutycznym potrzebna jest wiedza z zakresu marketingu, prawa i zarządzania.  Osoby, które nie podejmują efektywnych działań prowadzących do poprawy wskaźników ekonomicznych i wizerunku reprezentowanego przedsiębiorstwa nie odnoszą sukcesu. Stąd nasza decyzja o wprowadzeniu do programu tematów dotyczących mechanizmów rynkowych opartych o najnowsze trendy związane m. in. z marketingiem internetowym, komunikacją interpersonalną i budowaniem trwałych relacji z otoczeniem.

Nie zabraknie także zajęć dotyczących marketingu społecznościowego, „content marketing”, dostępności ekonomicznej, neuromarketingu i wykorzystania sztucznej inteligencji na rynku farmaceutycznym. Zajęcia prowadzone będą w nowoczesnej, przystępnej i praktycznej formie.

Zdobyta wiedza ułatwi managerowi zarządzanie zespołem i produktem oraz pozytywnie wpłynie na kompetencje związane z negocjacjami cenowymi oraz kreowaniem marki. 

To wyjątkowe studia podyplomowe ze względu na jakość, program i kadrę oraz wysoce specjalistyczny charakter zajęć.  Od osób pracujących w sektorze farmaceutycznym nieustannie wymaga się aktualnej wiedzy z zakresu znajomości narzędzi marketingowych oraz marketingu internetowego.

Otrzymane świadectwo ukończenia studiów podyplomowych to nie tylko potwierdzenie ukończenia studiów, ale będzie stanowić gwarancję przewagi konkurencyjnej Absolwenta w stosunku do innych reprezentantów branży.

Wybierając kształcenie podyplomowe kreujesz swoją przyszłość!!!

 

Kierownik studiów podyplomowych

Codzienne zmiany na rynku farmaceutycznym obligują nas do stałego poszukiwania nowych rozwiązań marketingowych i koncepcji zarządzania marką. Wypełniając lukę rynkową, na bazie doświadczeń naszej kadry, przygotowaliśmy aktualny i wysokiej jakości program studiów.

Jest on skierowany do farmaceutów pracujących w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych i firmach farmaceutycznych, przedstawicieli firm i hurtowni farmaceutycznych, osób planujących swoją przyszłość zawodową w obszarze zarządzania na rynku farmaceutycznym i w opiece zdrowotnej oraz lekarzy i osób związanych z tematyką marketingu na rynku farmaceutycznym.

Zapraszamy do udziału w III edycji Studiów Podyplomowych „Marketing na rynku farmaceutycznym”.


                                                                                                                   dr hab. Krzysztof Kus

 

Oferujemy


Korzyści dla  słuchacza

Uczestnicy:

 

Przewidujemy:


Profil kandydata
Perspektywa zatrudnienia

Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych pragnących poszerzyć wiedzę z zakresu marketingu, zarządzania i prawa na rynku farmaceutycznym i medycznym.

Program studiów jest w szczególności skierowany do farmaceutów i osób pracujących w aptekach, w firmach farmaceutycznych, hurtowniach farmaceutycznych i medycznych. Adresatami są także lekarze, ekonomiści i osoby działające w obszarze marketingu i innowacji, które planują swoją przyszłość zawodową w obszarze zarządzania na rynku farmaceutycznym.

Studia te ułatwią także prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz podniosą kwalifikacje osób aplikujących na stanowiska dyrektorów ds. marketingu, zarządzania marką w firmach farmaceutycznych czy w systemie opieki zdrowotnej.


Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skan dyplomu ukończenia studiów wyższych. Link do formularza rejestracyjnego zostanie opublikowany w późniejszym terminie.


Sylwetka absolwenta

Założeniem programu jest aktualizacja i pogłębianie wiedzy uczestników studiów w oparciu o trendy rynkowe, innowacyjne treści i atrakcyjne formy realizacji zajęć. Uczestnicy studiów podyplomowych będą mieli możliwość zdobycia lub poszerzenia wiedzy w obszarach marketingu internetowego, komunikacji interpersonalnej i budowania trwałych relacji z otoczeniem. Nie zabraknie także zajęć dotyczących marketingu społecznościowego, „content marketing”, dostępności ekonomicznej, neuromarketingu i wykorzystania sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej.

Praktyczne aspekty zajęć wsparte będą wiedzą teoretyczną.

Dodatkową korzyścią będzie możliwość nawiązania kontaktów biznesowych oraz wymiany doświadczeń zawodowych.


Program kształcenia

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym i trwają II semestry. Przewidziano 10 zjazdów weekendowych, które pozwalają na zrealizowanie 189 godzin dydaktycznych (32 punkty ECTS).


Warunki uzyskania dyplomu

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest uregulowana frekwencja, zaliczenie modułów studiów (forma testu modułowego) oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.


Opłaty

Opłata za 2 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 6.490 zł.

Pracownicy UMP otrzymują rabat 10%.

Obowiązuje opłata wpisowa (500 zł) dokonywana na etapie rekrutacji (podlega zaliczeniu na poczet czesnego).

 

Harmonogram zajęć

Zjazd 1 – 21-22.10.2023 (sobota-niedziela)

Zjazd 2 – 25-26.11.2023 (sobota-niedziela)

Zjazd 3 – 16-17.12.2023 (sobota-niedziela)

Zjazd 4 – 13-14.01.2024 (sobota-niedziela)

Zjazd 5 – 03-04.02.2024 (sobota-niedziela)

Zjazd 6 – 16-17.02.2024 (sobota-niedziela)

Zjazd 7 – 13-14.04.2024 (sobota-niedziela)

Zjazd 8 – 11-12.05.2024 (sobota-niedziela)

Zjazd 9 – 25-26.05.2024 (sobota-niedziela)

Zjazd 10 – 15-16.06.2024 (sobota-niedziela)

 

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych MnRF:

Piotr Lerczak

Coll. Wrzoska, Centrum Symulacji Medycznej, ul. Rokietnicka 7

tel. (61) 845-26-80

fax. (61) 845-26-81

60-806 Poznań

e-mail: farmakoekonomika@ump.edu.pl

www.podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kierunki/marketing-na-rynku-farmaceutycznymump.edu.pl

www.farmakoekonomika.ump.edu.pl

FacebookTwitterLinkedIn