Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
      O nas         Skład osobowy         Dydaktyka         Plany zajęć         Kurs dla pielęgniarek i położnych        Kontakt       Konferencja
   

KURS SPECJALISTYCZNY

„Ordynowanie leków i wypisywanie recept”
 

skierowany do PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH

organizowany przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Wydział Farmaceutyczny oraz Wydział Nauk o Zdrowiu
Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej UMP
Katedra Pielęgniarstwa UMP

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne edycje kursów  specjalistycznych „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” skierowanych do pielęgniarek i położnych, które odbędą się w następujących terminach: I kurs: 18.03.2016, II kurs: 13.05.2016, III kurs: 30.09.2016 w Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Cena uczestnictwa to 450 zł (część teoretyczna i praktyczna).

 

Wpłaty należy przekazywać po zakwalifikowaniu na kurs na konto UMP:

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Bank Handlowy  w Warszawie SA      
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000
z podaniem edycji, nazwiska, imienia oraz dopiskiem: KURS PiP - FE

 

Kurs przeprowadzą profesorowie oraz wysokokwalifikowani specjaliści z dziedziny prawa, medycyny, farmacji i ochrony zdrowia.

Kurs  przeznaczony jest dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa/położnictwa.

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty.

Program kursu składa się z 65 godzin dydaktycznych, w tym 45 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin praktycznych.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według przyjętego programu kursu.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy pobrany ze strony oraz wszelkie pytania prosimy kierować pocztą elektroniczną na e-mail: farmakoekonomika@ump.edu.pl

Możliwe jest również przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą tradycyjną na adres:

Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej UMP
ul. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań dopiskiem:
KURS SPECJALISTYCZNY


 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W I EDYCJI KURSU do dnia 08.03.2016 r.

Termin wpłaty na konto dla I edycji: 16.03.2016 (uczestnicy są zobowiązani do przyniesienia potwierdzenia wpłaty na pierwsze zajęcia).

 

UWAGA!!! Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu kursu lub odstąpienia od realizacji  edycji w podanym terminie w przypadku braku minimalnej liczby uczestników.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

(061) 854 69 20

dr Tomasz Zaprutko lub dr hab. Krzysztof  Kus.

(061) 861 22 67

p. Anna Potocka

 

Pliki do pobrania

·         Regulamin (PDF)

·         Karta zgłoszenia (PDF)

·         Program kursu (PDF)

·         Ramowy harmonogram (PDF)

·         Możliwości refundacyjne:  http://www.oipip-poznan.pl/index.php?modul=sprawy

 

 

  Copyright © 2006 Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej