e-mail: farmakoekonomika@ump.edu.pl  
Farmakoekonomika
szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce

VII Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa 22.11.2019 Poznań

 Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Komunikat
  Zaproszenie
  Komitet Organizacyjno-Naukowy
  Udział w Konferencji
  Program Konferencji
  Informacje dla autorów
  Karta zgłoszeniowa
  Galeria
  Kontakt


  

Udział w Konferencji jest bezpłatny

 

Osoby zainteresowane aktywnym udziałem w Konferencji proszone są o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej (karta dostępna na stronie internetowej) do dnia 27.09.2019 r.


Osoby zainteresowane uczestnictwem biernym proszone są o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej do dnia Konferencji tj. 22.11.2019 r.

 

Karta zgłoszeniowa

 

Udział w Konferencji zostanie potwierdzony Certyfikatem – uzyskanie
4 punktów edukacyjnych szkolenia ciągłego
(punkty „miękkie”).

 

 

Doktoranci i studenci będą mogli przedstawić wyniki swoich badań
podczas sesji posterowej (wymiary posteru 70 cm szer., 100 cm wys.)

Prosimy o jednoczesne przesłanie abstraktu w języku polskim (do 250 słów).

Termin nadsyłania abstraktów oraz posterów upływa 27.09.2019 r..

Najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do wystąpienia ustnego.


 

Przewidujemy również możliwość publikacji wybranych prac w indeksowanym czasopiśmie naukowym: Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu (7 pkt Min. Nauki