e-mail: farmakoekonomika@ump.edu.pl  
Farmakoekonomika
szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce

VII Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa 22.11.2019 Poznań

 Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Komunikat
  Zaproszenie
  Komitet Organizacyjno-Naukowy
  Udział w Konferencji
  Program Konferencji
  Informacje dla autorów
  Karta zgłoszeniowa
  Galeria
  Kontakt

 
  VII Ogólnopolska KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA

FARMAKOEKONOMIKA SZANSĄ NA ZBILANSOWANIE WYDATKÓW SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

       
Dnia 22 listopada 2019 r. w gmachu Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-SzkoleniowaFarmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce” organizowana cyklicznie przez Katedrę i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

W Konferencji o zasięgu międzynarodowym uczestniczyli goście z Holandii (Prof. W. Goettsch  – Dutch National Health Care Institute) i Ukrainy (m.in. Prof. O. Zaliska - Narodowy Uniwersytet Medyczny we Lwowie), a także były Podsekretarz Stanu (Wiceminister Zdrowia) prof. dr hab. Marcin Czech, reprezentanci Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciele środowiska naukowego, lekarze, farmaceuci, osoby z branży HTA, przedstawiciele NFZ oraz licznie przybyli studenci.

Wygłoszono 25 wykładów m.in. na temat globalnej strategii zapobiegania grypie (Prof. L. Brydak), kosztów programu lekowego astmy ciężkiej (dr hab. Sz. Cofta), wyzwań dla HTA i EBHC (dr W. Wyszoczański) oraz roli lidera placówki medycznej (Prof. H. Mruk).

W Konferencji aktywnie uczestniczyli studenci wszystkich wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz z innych ośrodków akademickich, a w sesji posterowej nagrodzone zostały 3 prace uczestników. 

Podsumowując, Konferencja, ciesząca się z roku na rok coraz większą popularnością, po raz kolejny była okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu najnowszych trendów w farmakoekonomice oraz źródłem dyskusji na temat aktualnej sytuacji opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie.  Wydarzenie w którym uczestniczyło ponad 500 osób jest w tej chwili największą konferencją tematyczną w Polsce.