e-mail: farmakoekonomika@ump.edu.pl  
Farmakoekonomika
szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce

VII Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa 22.11.2019 Poznań

 Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Komunikat
  Zaproszenie
  Komitet Organizacyjno-Naukowy
  Udział w Konferencji
  Program Konferencji
  Informacje dla autorów
  Karta zgłoszeniowa
  Galeria
  Kontakt


  

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

 

Przewodniczący

 

prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska

  

Członkowie

 

dr hab. Krzysztof Kus

dr n. farm. Tomasz Zaprutko
dr n. farm. Anna Paczkowska
dr n. farm. Piotr Ratajczak
lic. Piotr Lerczak

oraz

Studenckie Koło Naukowe
przy Katedrze Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej
 

  

KOMITET NAUKOWY

 

 

Przewodniczący

 

prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska

 

Członkowie

prof. dr hab. Edmund Grześkowiak

prof. dr hab. Andrzej Tykarski

dr hab. Krzysztof Kus