Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
      O nas         Skład osobowy         Dydaktyka         Ogłoszenia         Studia Podyplomowe        Kontakt       Konferencja
   


Dla studentów...

Regulamin studiów

Słowniczek farmakoekonomiczny


Fakultety realizowane przez Katedrę i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej


kierunek Farmacja

Techniki menedżerskie – ECTS:1; 9 i 10 semestr

Komunikacja w aptece  – ECTS:1; 7 i 8 semestr

Monitorowanie działań niepożądanych wg przepisów Unii Europejskiej – ECTS:1; 9 i 10 semestr

Samoleczenie – błędy samodzielnego stosowania leków i wynikające z nich zagrożenia życia – ECTS:1; 9  i 10 semestr

Marketing w aptece – ECTS:1; 9 i 10 semestr

Badania eksperymentalne a skuteczność preparatów leczniczych - ECTS:1; 7 i 8 semestr

Ścieżka zawodowa - farmaceuta to nie tylko aptekarz - ECTS:1; 5 i 6 semestr

Zasady nadzoru nad bezpieczeństwem produktu leczniczego w praktyce - ECTS:1; 5 i 6 semestr

Sztuka autoprezentacji w praktyce - ECTS:1; 3 i 4 semestr

Konsultacje farmaceutyczne w aptece - warsztaty - ECTS:1; 7 i 8 semestr

Medycyna niekonwencjonalna - skuteczność i bezpieczeństwo stosowania - ECTS:1; 9 i 10 semestr

Recepta pielęgniarska i farmaceutyczna w praktyce - ECTS:1; 7 i 8 semestr


kierunek Lekarski

Monitorowanie badań klinicznych w teorii i praktyce - ECTS:1; 5, 6, 7, 8, 9 i 10 semestr


kierunek Biotechnologia, Dietetyka, Optometria, Protetyka słuchu

Techniki menedżerskie – ECTS:2

Wykorzystywanie baz danych i sieci komputerowych w biotechnologii – ECTS:2; 2 i 3 semestr

Monitorowanie badań klinicznych w teorii i praktyce - ECTS:1


kierunek Kosmetologia

Kosmetyki stosowane w wieku starszym (stacjonarne) – ECTS:1; 3 i 4 semestr

Jak rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie salonu fryzjersko-kosmetycznego (stacjonarne) – ECTS:1; 5 i 6 semestr


kierunek Pielęgniarstwo

Ordynowanie leków i wypisywanie recept (niestacjonarne)– ECTS:1; SUM, 1-4 semestr

Ordynowanie leków i wypisywanie recept (stacjonarne)– ECTS:1; I stopnia (3 i 4 semestr), SUM (1-2 semestr)


Studia Międzywydziałowe (Farmaceutyczny, WLII, WNoZ)

Komputeryzacja w medycynie - medyczne bazy danych a systemy zarządzania jednostką medyczną - ECTS:1


FOR AMERICAN STUDENTS

Elective course (Faculty)

 • Managerial techniques in a medicin
 • Managerial techniques in a dentistry
 • Pharmacoeconomics and drug management
 • Practical use of computer systems in a health care
 • Practical use of computer systems in dental health care
 • Self-medication – benefits and risk (DDS)
 • Self-medication – benefits and risk – 4th year 6MD
 • Strategy marketing in a health care
 • Strategy marketing in a Pharmaceutical Business
 • Drug information adn therapeutic health care decision making (2nd 6MD)
 • Drug information and decision making in dentistry (DDS)
 • Marketing in health care (DDS)
 • The economy of a health care – 4th year 6MD
 • Basic of drug information and related facets of therapeutic decisions - 3rd year 6PharmD
 • Falsified medicines - risk and scope of the problem - 2nd year 6MD
 • GDPR - General Data Procetion Regulation in a healthcare - 3rd year 6PharmD, 5th year 6MD

 • Zajęcia obowiązkowe realizowane przez Katedrę i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej (Regulaminy)

  Wydział Farmaceutyczny Farmacja
  Farmakoekonomika (stacjonarne)
  Etyka (stacjonarne)
  Prawo farmaceutyczne (stacjonarne)

  Kosmetologia
  Marketing i zarządzanie (stacjonarne)
  Ustawodawstwo (stacjonarne)
  Regulacje prawne w kosmetyce (niestacjonarne)
  Marketing i komunikacja społeczna (niestacjonarne)

  Wydział Lekarski II

  Biotechnologia

  Nauka o leku biotechnologicznym (stacjonarne)
  Farmakologia (stacjonarne)
  Ekonomika Produkcji (stacjonarne)
  Wydział Lekarski I

  Dietetyka

  Farmakologia z elementami farmakoekonomiki (stacjonarne)
  Wydział Nauk o Zdrowiu

  Zdrowie Publiczne

  Farmakoekonomika (stacjonarne)
  Farmakoekonomika (niestacjonarne)
  Gospodarka lekami i odpadami medycznymi (stacjonarne)
  Gospodarka lekami i odpadami medycznymi (niestacjonarne)
  Zasady postępowania z lekiem badanym (stacjonarne)
  Nadzór nad bezpieczeństwem produktu leczniczego (Pharmacovigilance) (stacjonarne)
  Farmakologia kliniczna (stacjonarne)
  Farmakologia kliniczna (niestacjonarne)
  Podstawy farmakologii (stacjonarne)

  Wydział Nauk o Zdrowiu

  Fizjoterapia

  Farmakoterapia (stacjonarne)
  Farmakoterapia (niestacjonarne)
  Fizjologia bólu i farmakoterapia (stacjonarne)

 •   Copyright © 2006 Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej